Türkiye'nin en büyük nöbetçi noter platformu
+1898
KAYITLI NOTER

Noterler Birliği

Noterler BirliğiMerkezi Ankara'da bulunan bu birlik, Anayasa'nın 135'inci maddesine göre hareket eden bir meslek kuruluşudur. Noterlik Kanunu ile kurulmuş olmakla birlikte tüzel kişiliğe sahiptir.

Görevleri:

Birliğin görevleri Noterlik Kanunu'nun 166'ncı maddesinde belirlenmiş olup, bazı görevleri şunlardır:

 • Birliğin temel amaçlarından ilki, meslektaşlar arasında ki birliği tesis etmek ve yardımlaşmayı sağlamak.
 • Noterlik mesleğinin daha iyi anlaşılması ve bu kapsamda gelişmesi için konferanslar organize etmek, kitap ve dergi yayınlamak.
 • Özellikle milletler arası toplantı ve benzeri organizasyonlara katılmak.
 • Noterde görev yapabilecek ve bu görevi yapma aşamasında herhangi bir sorunla karşı karşıya kalmayacak şekilde bilgiye sahip olan noter katibi yetiştirmek için kurslar açmak.
 • Herhangi bir olasılık durumunda yetkili merciler tarafından bilgi talep edildiğinde gerekli bilgileri kendiliğinden ya da istek üzerine bildirmek.
 • Noterlerin uymak zorunda olduğu mesleki kuralların tespit ve tavsiye edilmesini sağlamak,
 • Birlik olarak noterler ve katiplerine, borç para vermek. Bu noktada verilecek olan borç paranın yönetmelikte gösterilmesi ve belirli bir sürede olması gerekmektedir.
 • Noterler Birliği, aynı zamanda üyelerinin sosyal yaşamları üzerinde de iyileştirmeler yapmaya çalışmaktadır. Bu kapsamda üyelerin ev sahibi olabilmeleri, çocuklarının iyi bir eğitim alabilmeleri ve daha iyi şartlarda yaşamlarına devam edebilmeleri adına çalışmalar yapılmaktadır.
 • Her yıl gerçekleşen adli yıl açılışından önce, kendi çalışmalarını ve bu çalışmaların gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan mesleki ihtiyaçları ile ilgili olarak Adalet Bakanlığına rapor vermek.
 • Birliğe bağlı olan noterliklerin sahip oldukları evrakların muhafaza edilmesi ve saklanması adına gerekli olan önlemleri almak. 
 • Noterler birliğine ait olan malların yönetilmesini ve işletilmesini sağlamaktadır. Bu kapsamda taşınır ve taşınmaz mallar başta olmak üzere, paraların da dahil olduğu gelirleri amaçlarına uygun bir şekilde kullanımını sağlamaktadır.
Copyright 2020 Tüm hakları saklıdır
izinsiz kopyalanması ve kullanılması yasaktır
Anasayfa
Noterler
Nöbetçi N.
Yakın N.
Noter Ekle
İletişim